Współpraca pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego w obsłudze osób zarejestrowanych: Indywidualny Plan Działania, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych w 2015 roku w aspekcie nowych przepisów – badanie zapotrzebowania na szkolenia

Nazwa szkolenia:   

Współpraca pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego

w obsłudze osób zarejestrowanych:

Indywidualny Plan Działania, organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych w 2015 roku w aspekcie nowych przepisów – badanie zapotrzebowania na szkolenia, plan szkoleń, badanie efektywności szkoleń, współpraca z partnerami rynku pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 

Urzędów Pracy,

Szczególnie: pośredników, specjalisty ds. rozwoju zawodowego

Termin I. :  29 czerwca – 3 lipca 2015     Miejsce:  Łeba  
Cena: 1990zł

Przyjazd 29.06 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 03.07  godz.14.00

Termin II. :  21-24 września 2015     Miejsce:  Wrocław
Cena: 1700zł

Przyjazd 21.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 24.09  godz.14.00

 
Cele: 
 1. Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznej współpracy pomiędzy kluczowymi stanowiskami w Centrum Aktywizacji Zawodowej (współpraca na linii pośrednik pracy – specjalista ds. rozwoju zawodowego).
 2. Zwrócenie uwagi na realizację właściwej współpracy pośrednika pracy ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego w celu wdrażania IPD.
Program szkolenia:
 1. Podział kompetencji między poszczególnymiw ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego – przejrzystość realizacji zadań.
 2. Zasady planowania i dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Przepływ informacji między pośrednikiem pracy a specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz pomiędzy CAZ a innymi komórkami jako gwarant skutecznej realizacji procesu aktywizacji zawodowej.
 4. Uświadomienie celu Indywidualnego Planu Działania klientowi i jego roli w realizacji IPD.
 5. Prawidłowa ścieżka osoby bezrobotnej w obrębie IPD w ramach świadczonych usług rynku pracy.
 6. Zasady współpracy pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego przy tworzeniu i realizacji IPD.
 7. Indywidualny Plan Działania jako „inna forma pomocy określona w ustawie” – konsekwencje w praktyce.
 8. Warunki zakończenia Indywidualnego Planu Działania.
 9. Monitorowanie IPD, ocena przydatności udzielonej pomocy, bilans IPD, kontrola realizacji.
 10. Plan postępowania z klientami w sytuacjach, gdy dotychczasowy Indywidualny Plan Działania nie przyniósł zamierzonych efektów.
 11. Podstawy prawne realizacji usług szkoleniowy w urzędzie pracy z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych.
 12. Badanie zapotrzebowania na szkolenia.
 13. Opracowywanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń realizowanych przez urząd pracy.
 14. Tworzenie planu szkoleń w urzędzie pracy.
 15. Zasady ustalania zakresu tematycznego i określania jakości oferowanych szkoleń.
 16. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych mających realizować usługę szkoleniową.
 17. Opracowywanie projektu umowy szkoleniowej.
 18. Postępowanie w przypadku nie przestrzegania warunków umowy przez strony.
 19. Ustalenie kryteriów doboru kandydatów.
 20. Prawa i obowiązki osoby kierowanej.
 21. Obieg dokumentów przy organizacji szkoleń.
 22. Obszar współpracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie organizacji szkoleń z innymi kluczowymi stanowiskami w ramach CAZ, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z pośrednikiem pracy.
 23. Finansowanie kosztów egzaminów, licencji, studiów podyplomowych oraz udzielanie pożyczek finansowych – wnioski i umowy.
 24. Reguły prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
 25. Monitoring, badanie efektywności i skuteczności szkoleń grupowych oraz indywidualnych.
 26. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego i pośrednika pracy z partnerami rynku pracy.

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,