Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Zwiększenie skuteczności działań pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej
osób w wieku 45+.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy

Szczególnie: pośredników i doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń,                              pracowników obsługujących osoby bezrobotne

 
 
Termin: 10.04-12.04.2017   Miejsce: Gdańsk  Cena: 1540 zł

Przyjazd 09.04 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć 10.04 o godz. 09.00, zakończenie szkolenia  12.04. 

 

 

Cele:
 • Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników PUP na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+,
 • Poznanie specyficznych zachowań, nawyków oraz stereotypów dotyczących osób powyżej 45 roku życia,
 • Poznanie możliwości wykorzystania doświadczenia osób w wieku 45+, sposobów  motywowania i aktywizacji na rynku pracy ,
 • Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom z jakimi spotykają się osoby 45+ na rynku pracy.
 
Program szkolenia:

1. Aktywność osób w wieku 45+ na rynku pracy

 • Sposoby poszukiwania pracy
 • Przyczyny braku aktywności zawodowej
 • Aspiracje zawodowe osób  w wieku 45+
 • Potrzeby osób 45+ w kontekście rynku pracy

2. Potrzeby i oczekiwania pracodawców w kontekście zatrudniania osób w wieku 45+

 • Segmentacja pracodawców czyli różne odcienie „ageizmu”
 • Typologia osób 45+
 • Sposoby poszukiwania nowych pracowników
 • Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy
 • Porównanie perspektyw: pracodawcy kontra osoby 45+

3. Wykluczenie zawodowe w grupie osób w wieku 45 +

 • Społeczne i gospodarcze aspekty dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 45+
 • Negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 45+
 • Wykluczenie zawodowe a wykluczenie społeczne niepracujących osób w wieku 45+

4. Podniesienie świadomości i wagi zatrudnienia pracowników w wieku 45 +

 • Korzyści wynikające z zatrudnienia osób w wieku 45+
 • Zalety pracowników w wieku 45+
 • Dyskryminacja osób w wieku 45+
 • Stereotypy o pracownikach w wieku 45+

5. Rola pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w poprawie wizerunku osób w wieku 45+

 • Rola doradcy zawodowego w zwiększeniu aktywności zawodowej osób 45 +
 • Rola pośrednika pracy w aktywizacji zawodowej i w przedstawianiu pozytywnego wizerunku osób w wieku 45+ pracodawcom
 • Formy wsparcia dla osób w wieku 45+
 • Najczęściej popełniane błędy przez instytucje rynku pracy w zakresie zatrudniania osób w wieku 45 +

6. Aktywizacja zawodowa osób w wieku 45+

 • Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku 45+
 • Aktywizacja zawodowa osób krótkotrwale bezrobotnych w wieku 45+
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i znaczenie dokształcania się pracowników w wieku 45+
 • Motywowanie osób w wieku 45+ do większej aktywności na rynku pracy
 • Programy Urzędów Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+
 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia: 1540 zł od uczestnika (cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie                  w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć)

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

         w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

– w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,