Aktywizacja klientów PUP po nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy, 

szczególnie:pośredników pracy, doradców zawodowych, pracowników działów szkoleń, pracowników administracji,

Nazwa szkolenia:

   Aktywizacja klientów PUP po nowelizacji
Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Termin I: 13.11.2017       Miejsce:Łódź       Cena: 349 zł

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

 

Termin II: 27.11.2017       Miejsce: Warszawa       Cena: 440 zł 

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

 

Termin III: 11.12.2017     Miejsce: Poznań       Cena: 410 zł 

Zajęcia odbędą się w godzinach 9:00-16:00

   

Cel szkolenia:  

 • Przygotowanie pracowników PUP do zadań związanych z aktywizacją zawodową 
Program szkolenia:

1. Aktywizacja zawodowa w nowych rozwiązaniach ustawowych.
    – Założenia zmian Ustawy i jej aktów wykonawczych.
    – Nowe formy pomocy: usługi instrumenty rynku pracy.
2. Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych.
    – Profilowanie a segmentacja osób bezrobotnych
    – Ustalenie profilu pomocy.
    – Tryb i zasady zmiany profilu pomocy.
3. Realizacja Indywidualnego Planu Działania.
   – Ustalanie indywidualnego planu działania dla poszczególnych grup profilowanych klientów.
   – Monitorowanie IPD i działań doradców klienta.
4. Zaplanowanie i realizowanie poszczególnych form wsparcia.
   – Bony szkoleniowe.
   – Studia podyplomowe.
   – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
5. Współpraca doradców klienta z innymi stanowiskami pracy
   – Komunikacja w zespole doradców klienta.
   – Warunki dobrej współpracy.

 
Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 

Cena szkolenia:  zawiera udział w zajęciach dydaktycznych,obiad, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

                                                        

 Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212, e-mail:biuro@creator.edu.pl 

 

Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przykłady rozwiązań w PSZ.

Nazwa szkolenia:   

„Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy
oraz opracowywanie  
i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Przykłady rozwiązań w PSZ”

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych
 

Termin: 09 listopada 2015  Miejsce:  Łódź  Cena: 350,00 zł

       Zajęcia realizowane w godzinach 10.00 – 16.00.

 

Continue reading „Profilowanie pomocy dla klientów Urzędu Pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD jako istotne elementy w ustalaniu ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przykłady rozwiązań w PSZ.”

Bilans kompetencji z elementami Indywidualnego Planu Działania w pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: doradców zawodowych i pośredników pracy

Nazwa szkolenia

Bilans kompetencji z elementami Indywidualnego Planu Działania w pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy

Cele szkolenia:

 • kompleksowe zapoznanie się uczestników z problematyką bilansu kompetencji, jego aspektami teoretycznym, jak i praktycznymi
 • dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat metodologii bilansu kompetencji oraz stosowanych w nim narzędzi
 • nabycie umiejętności przeprowadzania bilansu kompetencji w stosunku do klienta o różnym statusie zawodowym

Termin:  28 – 30 listopada 2016            MiejsceZakopane     cena : 1550 zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00 

 

Sposób realizacji:

prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

Szczegółowy program szkolenia:

1. Model kompetencyjny: jak rozumieć kompetencje, model kompetencji zawodowych, ocena kompetencji

– Wiedza na temat kompetencji i ich diagnostyki

2. Wprowadzenie do bilansu kompetencji: aktualna sytuacja prawna, wyjaśnienie pojęcia, przedstawienie metody, zastosowanie bilansu kompetencji we francuskim systemie poradnictwa zawodowego oraz w Polsce, struktura bilansu

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu przeprowadzania bilansu z elementami Indywidualnego Planu Działania

3. Specyfika pracy doradcy w bilansie kompetencji: typy doradców zawodowych, rola doradcy zawodowego w prowadzeniu bilansu kompetencji

– Umiejętność doboru narzędzi bilansu

4. Wyzwania stojące przed uczestnikami bilansu – aspekty psychologiczne: charakterystyka klientów – case study, sytuacja życiowa i zawodowa klientów

– Umiejętność dostosowania narzędzi do klienta indywidualnego

5. Indywidualizacja działań w bilansie – elementy IPD: specyfika pracy z klientem o różnym statusie zawodowym, dobór metod i narzędzi do klienta, narzędzia zastępcze, komunikacja interpersonalna – podstawa pracy z klientem

– Rozwój umiejętności komunikowania się

6. Bilans kompetencji – warsztat: proces przeprowadzania bilansu, case study

– Nabycie elastyczności w doborze metod pracy

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia : 1550 zł od uczestnika

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

– koszt wyżywienia  (śniadanie, obiad, kolacja) i zakwaterowania – w pokojach 2-3 osobowych,

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl

 

 

Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Pracy,

Szczególnie: specjalistów ds. rozwoju zawodowego

Nazwa szkolenia

Diagnozowanie zapotrzebowania na
kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy

Termin28 – 30 listopada 2016               MiejsceZakopane                             cena : 1550 zł

Przyjazd 27.11 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 . Zakończenie szkolenia 30.11 godz.15.00 

Sposób realizacji:

prezentacja PP, warsztat, konsultacje indywidualne

Szczegółowy program szkolenia:

I. Istota systemu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

1. Diagnozowanie na poziomie powiatowych urzędów pracy.

2. Wstępne etapy diagnozowania potrzeb pracodawców na kwalifikacje i umiejętności.

3. Wstępne etapy diagnozowania potrzeb osób uprawnionych do szkoleń.

4. Pozostałe etapy diagnozowania potrzeb lokalnego rynku pracy.

II. Kluczowe pojęcia dla potrzeb diagnozowania potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

III. Metody badań ilościowych.

1. PAPI (Pen and Paper Interview, wywiady kwestionariuszowe), CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing, wywiady bezpośrednie ze wspomaganiem komputerowym).

2. Narzędzia badawcze do wywiadów kwestionariuszowych.

a. Kwestionariusze wywiadu.

b. Karty respondenta.

c. Instrukcja dla ankietera.

d. Klucze kodowe.

3. Sposób doboru próby.

IV. Metody badań jakościowych.

1. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI).

2. Panel ekspertów.

V. Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy.

1. Diagnoza popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa.

a. PULS, jako źródło informacji.

b. Badanie przedsiębiorstw za pomocą wywiadów kwestionariuszowych.

c. Raport cząstkowy.

2. Diagnoza osób uprawnionych do szkoleń, staży i przygotowania zawodowego dorosłych.

a. PULS, jako źródło informacji.

b. Kwestionariusz wywiadu, jako źródło informacji o potrzebach szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych osób uprawnionych do szkoleń.

c. Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych – uzupełniające źródło informacji o potrzebach szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych.

d. Raport cząstkowy.

3. Synteza diagnozy potrzeb szkoleniowych, zapotrzebowania na staże i przygotowanie zawodowe dorosłych pracodawców i bezrobotnych uprawnionych do szkoleń.

a. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu.

b. Analiza dotychczasowych wskaźników efektywności szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych w powiecie.

c. Opracowanie raportu syntetycznego.

d. Panel ekspertów jako metoda walidacji raportu syntetycznego.

e. Opracowanie ostatecznej wersji raportu syntetycznego.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

Cena szkolenia: 1550,00 zł od uczestnika

Cena zawiera:

– udział w zajęciach dydaktycznych,

pełne wyżywienie oraz nocleg w hotelu w pokojach 2-3 osobowych

– materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis),

– serwis kawowy podczas zajęć,

Informacje i zapisy :  42 632 25 91  lub   512 370 212,   biuro@creator.edu.pl

 

 

Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.

Nazwa szkolenia: Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.
Szkolenie przeznaczone dla pracowników: Urzędów Pracy

Termin: 09 – 10 listopada 2015  Miejsce: Toruń cena: 1280 zł
Przyjazd 08.11 od godz. 17.00, rozpoczęcie zajęć 09.11 godz. 08.00 . Zakończenie szkolenia 10.11 godz.15.00 

Continue reading „Coaching- metoda skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.”

Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy

 

Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy

 
Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP 
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz innych zainteresowani tematyką szkolenia 
 

Termin: 26-28 czerwca 2016   Miejsce: Gdańsk   Cena: 1650zł          

Przyjazd 25.09 od godz. 16.00, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00. Zakończenie szkolenia 28.09  godz.15.00

 

Continue reading „Aktywizacja klientów Powiatowego Urzędu Pracy”

Kompleksowa wiedza prawna pracownika PUP

 Kompleksowa wiedza prawna pracownika PUP w zakresie zastosowania przepisów

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  dla PUP

szczególnie dla:

 wszystkich pracowników PUP: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów rejestracji, ewidencji i świadczeń, specjalistów aktywizacji, pracowników pełniących funkcję doradcy klienta, kierowników, pracowników działu księgowości, kadry zarządzającej wszystkich zainteresowani tematyka szkolenia.

Termin I: 29 czerwca-3 lipca 2015  Miejsce:  Łeba   Cena: 1990zł

Przyjazd 29.06 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 03.07  godz.14.00

Termin II:21-24 września 2015   Miejsce: Wrocław  Cena: 1700zł

Przyjazd 21.09 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00.
Zakończenie szkolenia 24.09  godz.14.00

 
 
 Cel:  

nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego korzystania z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Program szkolenia:

MODUŁ I: Zastosowanie przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia (…) i aktów wykonawczych w 2014r. przez pracowników PUP:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy :

 • Zastosowanie przepisów Ustawy i ustaw powiązanych – obszary zmian.
 • Przeprowadzenie warsztatu stosowania rozporządzeń krajowych i wspólnotowych do Ustawy o promocji zatrudnienia (…)
 • Zmiany w ramach prowadzenia usług rynku pracy,
 • Nowe instrumenty rynku pracy i zmiany dotychczasowych.
 • Nowe obszary kosztów FP w wyniku nowelizacji Ustawy.
 • Prowadzenie nowych działań PUP z uwagi na merytorykę i racjonalność wydatkowania środków publicznych.

2.Nowe wyzwania dla urzędów pracy w 2014r. – organizacja pracy i zadań wobec osób

   bezrobotnych i poszukujących pracy:

 • Nowe podejście do indywidualizacji obsługi klienta.
 • Profilowanie pomocy dla klienta PUP w zakresie lepszego zaspokojenia potrzeb klienta przez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.
 • Analiza grup klientów i dobór wsparcia do sprofilowanych grup docelowych.
 • Kompetencje pracownika kluczowego pełniącego funkcję doradcy klienta.
 • Podmioty uprawnione zlecania usług i do aktywizacji klientów wymagających niestandardowego podejścia – współpraca z OPS, AZ i organizacjami.

MODUŁ II: Kodeks pracy i kodeks cywilny w pracy urzędu.

 1. Obszar regulowany KP i KC.
 2. Zastosowanie KP i KC w PUP.

3. KP i KC na poszczególnych stanowiskach pracy – warsztaty.

 MODUŁ III: Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych

1. Ustawa o ochronie danych osobowych-definicje, przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym przetwarzanym w PUP.

3. Podstawowe błędy popełniane w polskich urzędach w zakresie danych osobowych.

4. Inne akty prawne.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN
 
 
Cena szkolenia od uczestnika: cena
cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia  i zakwaterowania w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć, przerwy kawowe.
 
Po wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość prywatnego przedłużenia pobytu po szkoleniu.
 
 
Informacje i zapisy: 42 632 25 91 lub 512 370 212,
 
 

 

Profilowanie klientów

Nazwa szkolenia:   Profilowanie klientów jako nowa propozycja w nowelizacji ustawy  o promocji zatrudnienia 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów Pracy,
szczególnie:

pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego

oraz:  innych zainteresowanych tematyką szkolenia

Termin19-21 listopada 2014      Miejsce:  Gdańsk     cena:1250zł

Przyjazd 19.11 od godz. 18.00, rozpoczęcie zajęć 20.11. godz.9.00. Zakończenie szkolenia 21.11  godz.14.00

 

Continue reading „Profilowanie klientów”

Kompendium wiedzy rekrutacyjnej

Nazwa szkolenia:   

Kompendium wiedzy rekrutacyjnej

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  PUP
szczególnie: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, pracowników działu ewidencji iświadczeń oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia
 
Termin:  06 – 09 lipca 2015 Miejsce: Kołobrzeg cena: 1750zł

Przyjazd 06.07 od godz. 12.00, rozpoczęcie zajęć godz. 14.00. Zakończenie szkolenia 9.07  godz.14.00

Continue reading „Kompendium wiedzy rekrutacyjnej”